ב-10 מתוך 15 השנים האחרונות, דונלד טראמפ לא שילם מס הכנסה. בשנים 2016 ו-2017, הוא שילם מס בגובה 750$ בלבד בכל שנה. הסיבה לכך הייתה שרואי החשבון שלו דיווחו על הפסדים במהלך אותן השנים, ולכן טראמפ שילם לא יותר מאשר מס מינימאלי. נוסף לדיווח על הפסדים, רואי החשבון שלו נקטו לכאורה בטקטיקות נוספות לצורך הפחתת תשלומי המס שלו, כמו קטלוג הוצאות עסקיות כהוצאות אישיות.

העלמת המיסים של דונלד טראמפ – דיווח על הפסדים גבוהים

העסקים הגדולים ביותר של טראמפ, כולל מגרשי הגולף ובתי המלון שבבעלותו, דיווחו על הפסדים של מיליוני ואף עשרות מיליוני דולרים. זה דווקא לא לכאורה – הדיווח אכן בוצע בדיוק כך. הדוח השנתי שהגיש טראמפ לרשות המיסים האמריקאית (ה-IRS) בשנת 2017, מתאר כיצד רואי החשבון שלו הגיעו לכך שהוא הפסיד כספים במהלך אותה שנת מס. אלו ההכנסות שלו כמו שדווחו אחת לאחת בדוח:

  • משכורות שהרוויח כנשיא + תשלומים עבור הופעות טלוויזיוניות וקולנועיות – 373,629$ בסה"כ
  • ריבית כהכנסה חייבת במס עבור השקעות שביצע – 6,758,494$ בסה"כ
  • דיווידנדים אותם קיבל מקרנות נאמנות שהקימו הוריו – 21,984$ בסה"כ
  • רווחים שקצר עבור מכירה של נכסים או השקעות אחרות – 7,562,038$ בסה"כ
  • פנסיה וקצבאות – 84,351$ בסה"כ

מאלו קוזזו הוצאותיו והפסדיו של טראמפ במהלך שנת המס:

  • הפסדים מעסקיו של טראמפ – מינוס 15,313,785$ בסה"כ
  • הפסדים משנים קודמות – 12,306,111$ בסה"כ

השורה התחתונה של הדוח שהוגש ל-IRS היא שטראמפ הפסיד 12,819,400$ בסה"כ. משמעות הדבר היא שהוא לא נאלץ לשלם מס הכנסה סטנדרטי. הוא בכל זאת נאלץ לשלם מס הכנסה מינימאלי, שמטרתו לוודא שגם העשירים ביותר משלמים מס כלשהו, לכן בסופו של דבר שילם רק 750 דולר ותו לא. הנתונים של ה-IRS מצביעים על כך שמשלם המיסים הממוצע בארצות הברית שילם כ-12,200 דולר בשנת 2017 – פי 16 מהסכום ששילם טראמפ, שאמור להיות מולטי-מיליונר או מיליארדר.

דונלד טראמפ

העלמת המיסים של דונלד טראמפ דרך קטלוג הוצאות אישיות כהוצאות עסקיות

טראמפ התייחס להוצאות אישיות שלו, שאינן קשורות כלל לעסקיו, כהוצאות עסקיות, משמע הוצאות מוכרות במס. באופן זה הוא יכל בסוף שנת המס לשלם פחות מס הכנסה. בין ההוצאות האישיות המדוברות ניתן למצוא הוצאות הקשורות לבתים שלו, למגרש הגולף ולמטוס הפרטי שלו. אפילו הוצאות על עיצוב שיער לו ולביתו איוונקה קוטלגו בדוח כהוצאות עסקיות. האחוזה שלו בניו יורק, המשתרעת על פני יותר מ-200 דונמים, ומשמשת כבית נופש עבור משפחת טראמפ, קוטלגה כ-"נכס להשקעה" ולא כנכס המיועד למגורים אישיים.

העלמת מיסים דרך תשלום גבוה במיוחד על שירותי ייעוץ

החברות של טראמפ השאירו בצד 20% מההכנסות שלהן עבור "דמי ייעוץ". לצורך הדוגמא, טראמפ מכר בית מלון באזרבייג'אן עבור 5 מיליון דולר, אך הוא דיווח כ-1.1 מיליון דולר מתוכם כדמי ייעוץ. באופן זה הוא הוריד את הרווח הסופי החייב במס – ושילם פחות מס.

העלמת מיסים מצד דונלד טראמפ דרך שימוש בהפסדים ישנים 

עסקים בארה"ב יכולים להשתמש בהפסדים שספגו בשנים קודמות על מנת להפחית את תשלומי המס שלהם בשנים הבאות. אחת ההטענות של התחקיר של הניו יורק טיימס היא שטראמפ השתמש גם בטקטיקה זו על מנת לצמצם את תשלום המיסים שלו למינימום האפשרי. לצורך הדוגמא, מגרש הגוף הגדול והמרכזי שלו, שממוקם ליד מיאמי, דיווח על הפסדים בגובה של 162.3 מיליון דולר מאז שרכש אותו בשנת 2012. מגרשי הגולף שלו בסקוטלנד ובאירלנד דיווחו על הפסדים של 63.6 מיליון דולר ביחד. את הפסדים אלו הוא "מינף" להפחתה נוספת בגובה המס ששילם בפועל ל-IRS בשנים שלאחר דיווח ההפסדים.

העלמת מיסים כדרך חיים – לכאורה

בעלי עסקים ורואי החשבון שלהם משתמשים בטקטיקות שונות על מנת להפחית באופן משמעותי מגובה ההכנסות החייבות במס בסיום כל שנת מס. טראמפ ורואי החשבון הממולחים שלו ניצלו כל טריק בספר בשביל לאפשר לו להתחמק מתשלומי מס בגובה של מיליוני דולרים. יתרה מכך, בשנת 2010 הוא קיבל החזרי מס בגובה של 72.9 מיליון דולר. העניין נמצא מאז בבדיקה מעמיקה, ואם יסתבר שהוא לא היה זכאי לקבל את ההחזר, הוא עשוי להיות חייב בתשלום של כ-100 מיליון דולר.